Direkte fastansættelse

Direkte fastansættelse betyder at arbejdsgiver betaler et rekrutteringsgebyr. Medarbejderen får 13.600 kr. pr. måned.

Perioden er i alt 12 måneder – grundet skat. Efter det første år kan kontrakten forlænges.

Prisoversigt:

  • Rekruttering af medarbejder uden erfaring
    • I rekrutteringsprisen er medicin/hygiejne kursus inkluderet
  • Aflønning af medarbejder uden erfaring kr. 85,00 per time/kr.13.600,00 per måned.

Vi yder garanti på rekrutteringen:

Der ydes 30 dage garanti for rekrutteringen betinget af følgende er overholdt:

  1. Udredningssamtale med medarbejder.
  2. Hvis nødvendigt skal der udarbejdes en skriftlig advarsel, denne skal specifik beskrive forventningerne til medarbejderen, advarslen skal foreligge minimum en uge inden en eventuel opsigelse.
  3. Opsigelse kan effektueres med 1 dags varsel.
  4. Medarbejderen skal modtage løn for perioden up til opsigelsen.