Try & Hire – vikariat med fastansættelse

Try & Hire løsningen betyder at arbejdsgiver betaler en fast timepris over 3 måneder. Derefter fastansættes medarbejderen direkte, uden extra gebyr.

Timeprisen for Try & Hire inkluderer:

  • Løn og sociale omkostninger herunder (feriepenge, ATP, uddannelsesbidrag, barsel og lønkørsel udgør ca. 25% af timeprisen)
  • Agrojob er ansvarlig for sygedagpenge I de første 3 måneders ansættelse
  • Kontrakt efter 3 måneder til direkte ansættelse
  • Du får løbende rådgivning og opfølgning i ’try & hire’ forløbet
  • Vi udbetaler løn og ordner de sociale omkostninger, herunder pension, feriepenge, sygedagpenge osv., indtil fastansættelsen af vikaren.

Hvorfor vælge ’try & hire’?

I et ’try & hire’ forløb, starter jeres nye medarbejder som vikar i et almindeligt vikariat, og vil efter planen ende i en fastansættelse. ’Try & hire’ giver begge parter en god mulighed for at afprøve samarbejdet og lære hinanden at kende, inden der bliver underskrevet en kontrakt og forpligtet til fastansættelse.

Hvor lang tid varer et ’try & hire’ forløb?

Et ’try & hire’ forløb foregår over 13 uger eller svarende til tre måneder, hvorefter I vælger, om I vil foretage en fastansættelse af jeres vikar. Ønsker I, at ’try & hire’ forløbet skal vare længere, så kontakt os for at høre nærmere.

Kvalificerede kandidater til ’try & hire’

Når den rette kandidat skal findes til et ’try & hire’ forløb, afdækker en af vore konsulenter de enkelte kompetencer og kvalifikationer, som I ønsker, jeres kommende medarbejder skal have. Vi kan derfor finde den rette kandidat, som vil passe ind hos jer både personligt og fagligt.
Vi søger herefter i vores egen database efter en passende profil, som matcher de kvalifikationer og kompetencer, som I ønsker, jeres nye kandidat skal have.

Hvordan foregår et ’try & hire’ forløb?

Et try & hire forløb starter som et almindeligt vikariat, hvor I har en vikar ude hos jer under generelle vikarbetingelser. Vi sørger for al aflønning af vikaren, herunder også feriepenge, pension, sygedagpenge osv., og I betaler kun for de timer, vikaren arbejder hos jer.
Hvis medarbejderen inden for de første tre måneder i ’try & hire’ forløbet viser sig mod forventning, ikke at være den rette til stillingen, finder vi naturligvis en kvalificeret afløser, hvorefter ’try & hire’ forløbets periode på 3 måneder starter forfra.
Både virksomhed og vikar har som udgangspunkt 1 dage opsigelse.

Løbende opfølgning i ’try & hire’ forløbet

Vores konsulenter laver løbende opfølgninger før, under og efter ’try & hire’ forløbet for at sikre, at I er tilfredse med den vikar, I har fået ud. Det samme gør vi selvfølgelig også med vikaren for, at begge parter får den bedst mulige oplevelse af forløbet.
Vi, hos Agrojob Denmark, glæder os til at hjælpe dig, med at finde en ny medarbejder gennem et ’try & hire’ forløb.